Quản Lý Đơn hàng VN

Trangking Nội Địa Tracking Nội Bộ Mã Khách Hàng Nhân Viên Kinh Doanh Loại Hàng Hóa Khối Lượng Thực Khối Lượng Thể Tích Thời Gian Nhận Hàng Thời Gian Xuất Hàng Ảnh Chụp Kiện Hàng Ảnh Ký Nhận Tại Kho Ghi Chú Mã Chuyến Bay Ngày Đáp Ngày Nhận Hàng Tại VN Tình Trạng
15100Chưa Mua
11121112151Thực phẩm chức năng 120130Không CóMH3170 Đã Mua, Hàng Chưa Về Kho
1113113151Quần áo, giầy dép, túi, ví, phụ kiện thời trang, kính mắt 2030Không có MH371 Chưa Mua
111416100 Chưa Mua
16100Chưa Mua